„JESTEM. Poznaj prawdziwe oblicze Boga”

„Dlaczego szukamy oblicza Boga? Być może dlatego, że nasza historia życia ukształtowała w nas Jego fałszywe obrazy i czujemy, że coś jest nie tak… Może dlatego, że to w jaki sposób mówili nam o Bogu nasi najbliżsi, wychowawcy, to czego doświadczyliśmy, w dużej mierze zniekształciło w nas Jego oblicze… Czy nie właśnie z tego powodu bliskie są nam pytania: Kim jest Ten, do którego się modlę? Przed jakim Bogiem staję? Kim On jest dla mnie?

To ważne pytania. Bo kiedy chcę wejść w przyjacielską relację z Bogiem; kiedy chcę stanąć przed Nim ze szczerością i z całą moją biedą – to nie jest obojętne to, Kim On jest dla mnie. Jeśli jest dla mnie surowym Sędzią, będę bał się odsłonić przed Nim wszystko to, co jest w mojej duszy. Jeśli poznam Go jako Miłość i Miłosierdzie, powierzę się Mu z ufnością”.

Książka zawiera teksty z Pisma Świętego i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny oraz rozważania pomocne do osobistej, pogłębionej modlitwy Słowem Bożym. Są one zaproszeniem do odkrywania Boga objawiającego się pośród codzienności naszego życia jako Ten, który JEST. Książka wraz z płytą stanowią zapis konferencji i homilii, które zostały wygłoszone podczas rekolekcji organizowanych przez Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” w Krakowie-Łagiewnikach.

Książka dostępna jest w Sekretariacie „Faustinum”.