Jak gwiazdy nocą

Dusze wybrane są w Moim ręku światłami, które rzucam w ciemność świata i oświecam go. Jak gwiazdy oświecają noc, tak dusze wybrane oświecają ziemię, a im dusza doskonalsza, tym większe światło roztacza wokoło siebie i dalej sięga; może być ukryta i nie znana nawet najbliższym, a jednak jej świętość odbija się w duszach na najodleglejszych krańcach świata.(Dz. 1601)

Tak o osobach konsekrowanych powiedział Pan Jezus do św. Siostry Faustyny. Te wybrane dusze mają konkretne powołanie: nieść światło Boże w mroczne przestrzenie ludzkich serc, dawać im nadzieję i odkrywać sens życia pobudzając do coraz większego miłowania Boga. Potrzebują one w realizacji tego powołania naszego wsparcia duchowego. Dlatego każdego dnia, a szczególnie 2 lutego, w Dzień Życia Konsekrowanego pamiętajmy w naszych modlitwach o zakonnikach i wszystkich, którzy ślubują rady ewangeliczne. Prośmy, by za wstawiennictwem Maryi stawali się coraz bardziej świętymi i upodobnionymi do Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Bo im dusza doskonalsza, tym więcej może Bóg przez nią działać cudów…