Im więcej to rozważam…

Dziś łączyłam się ściśle z Matką Bożą, przeżywałam Jej chwile wewnętrzne. Wieczorem przed łamaniem opłatkiem weszłam do kaplicy, aby się w duchu podzielić z osobami drogimi i prosiłam Matkę Bożą o łaski dla nich. Duch mój był cały pogrążony w Bogu. W czasie Pasterki ujrzałam małe Dzieciątko Jezus w Hostii, duch mój pogrążył się w Nim. Choć mała Dziecina, jednak majestat Jego przenikał moją duszę. Głęboko przeniknęła mnie ta tajemnica, to wielkie uniżenie się Boga, to niepojęte wyniszczenie Jego. Całe Święta żywe mi to było w duszy. O, my nigdy nie pojmiemy tego wielkiego uniżenia się Boga. Im więcej to rozważam… (Dz. 182).

I nagle w tym miejscu św. Siostra Faustyna przerwała pisanie. Tego fragmentu już nie dokończyła. Dlaczego? Nieistotne, niech to będzie dla nas zaproszenie, aby dopisać swoją refleksję, swoje doświadczenie płynące z medytacji nad Tajemnicą Boga, który z miłości do mnie stał się Człowiekiem.  Im więcej rozważam Boże miłosierdzie w akcie Wcielenia, im bardziej wnikam w powód, dla którego Bóg zszedł na Ziemię, im bardziej staram się poznać, w jakich warunkach się narodził On Stwórca Wszechświata, im bardziej zgłębiam Jego bezbronność – Tego, Który jest Mocą i Potęgą, tym bardziej… 

Jak przeżyć ten czas Świąt Bożego Narodzenia, by nie było, jak zwykle, lecz BARDZIEJ, WIĘCEJ…? Tak, jak św. Siostra Faustyna:

  1. łączyć się ściśle z Matką Bożą, czyli rozważać, co Ona czuła, co Maryja przeżywała szukając godnego miejsca urodzenia swego Syna i adorować Jej Sercem Wcielone Miłosierdzie
  2. w czasie modlitwy w duchu przełamać się opłatkiem z tymi, którzy są daleko, a za którymi tęsknimy i prosić Matkę Bożą o potrzebne dla nich łaski
  3. w czasie Pasterki starać się o skupienie wewnętrzne i rozważać jak bardzo Bóg z miłości do mnie uniżył się
  4. w czasie Świąt starać się okazywać wdzięczność Bogu za Jego miłosierdzie i uniżenie okazując miłość wszystkim, z którymi się spotkam i przebaczenie wobec tych, do których czuję żal.

Niech ten błogosławiony czas Świąt Bożego Miłosierdzia wypełniony będzie naszą miłością i rozważaniem Tajemnicy Wcielenia Boga.