I Ogólnosłowackie Spotkanie Członków i Wolontariuszy Stowarzyszenia „Faustinum”

W dniu 21 września w Starych Horach na Słowacji odbyło się I Ogólnosłowackie Spotkanie Członków i Wolontariuszy naszego Stowarzyszenia „Faustinum”. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 200 osób. Byli to przedstawiciele 13 wspólnot formacyjnych, a także osoby korzystające z formacji indywidualnej na Słowacji. Uczestnicy wysłuchali konferencji na temat „Być Apostołem Bożego Miłosierdzia w dzisiejszym świecie” oraz przeżywali wspólną Eucharystię. Wydarzenie to było także czasem wymiany doświadczeń podczas prezentacji poszczególnych wspólnot formacyjnych.  Zjazd zakończył się wspólna Modlitwą w Godzinie Miłosierdzia oraz Adoracją Najświętszego Sakramentu. Spotkanie to było cennym czasem doświadczenia wspólnoty, którą łączy fascynacja tajemnicą Miłosierdzia Bożego oraz wspólna misja.