Eucharystia jako uobecnienie zmartwychwstania Jezusa i zesłanie Ducha Świętego

ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ