Eucharystia jako uobecnienie męki i śmierci Jezusa

ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ