Dzień 9 – Powierzenie miłosiernemu Jezusowi moich oczu