Dzień 8 – Powierzenie miłosiernemu Jezusowi moich bliźnich