Dzień 7 – Powierzenie siebie jako dziecka w ręce miłosiernego Ojca