Dzień 6 – Powierzenie Bogu Ojcu mojego duchowego rozwoju