Dzień 5 – Oddanie i wyrzeczenie się grzechu oraz wszystkiego, co prowadzi do zła