Dzień 4 – Powierzenie przyrzeczeń i obietnic danych Bogu