Dzień 3 – Powierzenie Bogu Ojcu dnia mojego chrztu świętego