Dzień 29 – Powierzenie Maryi mojego życia i przyjęcie Jej do siebie jako Matki