Dzień 28 – Powierzenie Maryi moich prac i czynności