Dzień 25 – Powierzenie Maryi moich dóbr zewnętrznych