Dzień 22 – Powierzenie Maryi mojego życiowego powołania