Dzień 21 – Powierzenie się Duchowi Świętemu w miłości