Dzień 20 – Powierzenie Duchowi Świętemu otrzymanych darów i charyzmatów