Dzień 2 – Powierzenie Bogu Ojcu dnia moich narodzin