Dzień 19 – Powierzenie Duchowi Świętemu moich uczuć