Dzień 17 – Powierzenie Duchowi Świętemu mojej woli