Dzień 16 – Powierzenie Duchowi Świętemu moich myśli