Dzień 15 – Powierzenie Duchowi Świętemu mojego rozumu