Dzień 14 – Powierzenie siebie miłosiernemu Jezusowi i uczynienie Go Panem mojego życia