Dzień 13 – Powierzenie miłosiernemu Jezusowi mojej słabości