Dzień 12 – Powierzenie miłosiernemu Jezusowi mojego serca