Dzień 11 – Powierzenie miłosiernemu Jezusowi moich rąk i nóg