Dzień 10 – Powierzenie miłosiernemu Jezusowi moich uszu i języka