Dzień 1 – Powierzenie Bogu Ojcu chwili mojego poczęcia