Drugi dzień z Duchem Świętym

W ciągu dnia rozważę następujący fragment z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny:

O wiekuista i niepojęta Miłości, proszę Cię o jedną łaskę: oświeć rozum mój światłem z wysoka, daj mi poznać i cenić wszystkie rzeczy według ich wartości. Największą radość mam w duszy, kiedy poznaję prawdę (Dz. 410).

Duchu Święty, przyjdź w darze radości płynącej z życia w prawdzie.