Drodzy w Chrystusie Członkowie i Wolontariusze „Faustinum”!

Drodzy w Chrystusie Członkowie i Wolontariusze „Faustinum”!

U progu nowego roku formacyjnego serdecznie witam Was i z całego serca pozdrawiam
w Chrystusie. Najpierw chcę podzielić się z Wami tym, że od czerwca b. r. został powołany
nowy Zarząd naszego Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą:
s. Miriam Janiec – przewodnicząca,
o. Marek Wójtowicz SJ – opiekun duchowy,
s. M. Diana Kuczek – wiceprzewodnicząca,
s. M. Eliana Chmielewska – skarbnik,
s. M. Emanuela Gemza – członek oraz
p. Andrzej Leśniewski i p. Martin Hrabovsky – jako członkowie świeccy.

Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować s. Alicji Zelmańskiej i Członkom wcześniejszego Zarządu za ich miłość i trud włożony w rozwój naszego dzieła.
Niech dobry Bóg błogosławi im na każdy dzień, a nasza modlitwa niech im towarzyszy.

Dziękuję także Wam, Drodzy Członkowie i Wolontariusze, za Wasze świadectwo
i życie oddane miłosiernemu Bogu. Cieszę się, że z woli Bożej dane nam będzie
przez najbliższy czas kroczyć razem drogami Bożego Miłosierdzia.
Niech na tych drogach sam Jezus Miłosierny nadal nas formuje i prowadzi!

Bardzo proszę Was także o modlitwę za nowy Zarząd, abyśmy byli otwarci
na natchnienia i działanie Ducha Świętego, i dzięki temu podejmowali decyzje
zgodne z Bożymi zamiarami. Módlmy się więc za siebie nawzajem
i za całą naszą Wspólnotę „Faustinum” powierzając się opiece Maryi, Matce Miłosierdzia.

Pozostaję złączona w duchowej łączności
s. Miriam Janiec
przewodnicząca Stowarzyszenia „Faustinum”