Do dzieła!

Właśnie dziś, IV niedziela wielkanocna, Światowy Dzień Modlitw o Powołania. 

Kochani Apostołowie Bożego Miłosierdzia,  misja Siostry Faustyny naszą misją, więc do dzieła! I dziś, w Niedzielę Dobrego Pasterza, Jezus szczególnie poleca nam sprawę modlitwy o powołania i o świętość życia dusz Bogu poświęconych: Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu Mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz (Dz. 531). Od naszej modlitwy, od naszych wyrzeczeń dobrowolnie, z miłości podejmowanych  w intencji wzrostu liczby powołań na świecie, zależy przyszłość Kościoła i narodów. To nie są górnolotne hasła. Od gorliwości apostolskiej każdego z nas, wyrażonej żarliwą modlitwą o powołania, zależy zbawienie wielu dusz. Im więcej świętych powołań, tym więcej dobra w świecie zgodnie z tym, co zapisała w Dzienniczku Siostra Faustyna: Dusze wybrane są w Moim ręku światłami, które rzucam w ciemność świata i oświecam go. Jak gwiazdy oświecają noc, tak dusze wybrane oświecają ziemię, a im dusza doskonalsza, tym większe światło roztacza wokoło siebie i dalej sięga; może być ukryta i nie znana nawet najbliższym, a jednak jej świętość odbija się w duszach na najodleglejszych krańcach świata (Dz. 1601). Prośmy więc Pana Żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje (Łk 10, 2).