Dni skupienia


Wielkopostny dzień skupienia
Dzień skupienia dla członków i wolontariuszy “Faustinum”
w Krakowie-Łagiewnikach odbył się 12 marca 2016 r.

Rozpoczęcie: 9.30 – sala “Faustinum”.
Prowadzący: o. Stanisław Łucarz SJ.
Temat: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5,1)
ccccc – Wyzwoleni z miłosierdzia i dla miłosierdzia
W programie: Konferencje, Msza św., Różaniec, Droga krzyżowa.
Wyżywienie: we własnym zakresie. Możliwość skorzystania z kawy i herbaty.
Zapisy: Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy
oooooo o kontakt telefoniczny z Sekretariatem.

a

Adwentowy dzień skupienia
Dzień skupienia dla członków i wolontariuszy “Faustinum”
w Krakowie-Łagiewnikach odbył się 5 grudnia 2015 r.

Rozpoczęcie:   9.00 – sala “Faustinum”.
Zakończenie: 15.00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia ? Kaplica klasztorna.
Prowadzący: o. Stanisław Łucarz SJ.
Temat: Ufność odpowiedzią na Miłosierdzie
W programie: Konferencje, Msza św., Adoracja.
Wyżywienie: we własnym zakresie. Możliwość skorzystania z kawy i herbaty.
Zapisy: Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy
oooooo o kontakt telefoniczny z Sekretariatem.