Dni skupienia 2017/2018

„Z Biblią i Dzienniczkiem św. Siostry Faustyny”
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

a

Serdecznie zapraszamy na dni skupienia „Z Biblią i Dzienniczkiem św. Siostry Faustyny” organizowane przez Stowarzyszenie „Faustinum” w Krakowie-Łagiewnikach.

W czasie modlitwy słowem Bożym i refleksji nad fragmentami z „Dzienniczka” chcemy spotykać się z Jezusem Miłosiernym oraz słuchać Jego głosu przemawiającego w głębi naszych serc. Dni te przeżywamy w atmosferze pustyni i w milczeniu.

Dni skupienia przeznaczone są zarówno dla członków i wolontariuszy Stowarzyszenia „Faustinum” jak i dla wszystkich, którzy pragną poznawać tajemnicę Bożego Miłosierdzia.

a

ADWENTOWE DNI SKUPIENIA
 „Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię”
Przyjąć Miłosiernego
8-10 XII 2017

Adwent to czas, w którym chrześcijanie odnawiają gorące pragnienie drugiego Przyjścia Chrystusa (Por. KKK 524). Pragniemy gorąco, by przyszedł, bo wiemy, że nas kocha. Bóg odpowiada na nasze pragnienia i przychodzi. Przychodzi ze swoją miłością na różne sposoby. Często tak dyskretnie, że aż trudno nam Go rozpoznać i przyjąć. Przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Byli jednak ci, którzy Go przyjęli (Por. J 1,11-12). Kiedy przed wiekami Bóg w zaskakujący sposób zapukał do drzwi serca Maryi, Ona otworzyła Mu z wiarą i miłością. Dwa tysiące lat później Jezus w postaci ubogiego młodzieńca zapukał do furty klasztornej, przy której czuwała Siostra Faustyna. Ona także przyjęła Go i nakarmiła (Por. Dz. 1312).

Jezus Miłosierny wciąż przychodzi. Wierzymy, że w czasie tych dni także będzie przychodził i mówił do każdego z nas – jak kiedyś do Siostry Faustyny –Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię” (Dz. 1485). Na modlitwie słowem Bożym chcemy uczyć się rozpoznawać Go, gdy przychodzi i przyjmować Go z otwartym sercem.

Prowadzący: ks. Tomasz Jarzynka

a

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA
„Zagłębiaj się… w Moim opuszczeniu…”
Rozważając Mękę Jezusa ze św. Faustyną
9-11 III 2018

Bóg powołał nas, abyśmy byli z Nim, teraz i na wieki. Opuszczony przez nas, nigdy nas nie opuścił. Posłał na świat Swego Syna, który stanął pośród nas, oddzielonych przez grzech od Boga. „Przyjął nas w naszym oddzieleniu od Boga, tak że mógł w naszym imieniu powiedzieć na krzyżu: «Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?»ˮ (KKK 603). Zszedł w otchłań poczucia opuszczenia, by na nowo pojednać nas z Ojcem i między sobą. Oto Pasterz, który opuszczony przez owce, nie opuszcza swojej owczarni!

W tych dniach – odpowiadając na zaproszenie samego Jezusa – chcemy towarzyszyć Mu w Jego męce, a zwłaszcza w Jego opuszczeniu w chwili konania (Por. Dz. 1320). Pragniemy być przy Nim – cierpiącym tak, jak On pozostaje zawsze obecny przy nas w naszym cierpieniu. Modląc się wybranymi fragmentami Ewangelii wg św. Marka opisującymi Mękę Jezusa, będziemy to czynić razem ze św. Siostrą Faustyną, korzystając z jej duchowego doświadczenia opisanego w „Dzienniczku”.

Prowadzący: ks. Piotr Szyrszeń SDS