Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia – dzień 3

Dzień trzeci tego wyjątkowego czasu spotkania ludzi, dla których orędzie Bożego Miłosierdzia ma priorytetowe znaczenie, przebiegał w atmosferze zadumy i rozważania pełnych bólu słów Pana Jezusa: ,,Najboleśniej ranią Mnie grzechy nieufności” (Dz. 1076). Wsłuchując się w konferencję s. Miriam Janiec ZMBM poznawaliśmy, co znaczy zaufanie w praktyce codziennego życia. Mieliśmy okazję przekonać się o bezgranicznej miłości Boga do każdego z nas, pomimo naszej słabości i grzechów. Ojciec Krzysztof Wons SDS, na przykładzie perykopy o celniku Zacheuszu zwrócił uwagę, że ,,Chrystus widzi w człowieku to dobro, to pragnienie serca przemiany swego życia, którego często inni ludzie nie dostrzegają”. Padre Germàn Gustavo Saksonoff, CO, który przewodniczył Mszy świętej (dziś w języku hiszpańskim) podkreślił wartość bezgranicznego zaufania nieskończonemu Miłosierdziu Bożemu, od którego zależy skuteczność apostołowania. Aby zasiane ziarno Słowa mogło w nas dojrzewać, oddaliśmy wszelkie nasze słabości Bogu w sakramencie pokuty i pojednania oraz powierzyliśmy nasze życie Bożemu Miłosierdziu w czasie wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu.