Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia – dzień 2

Dzień drugi to czas szczególnego poznawania Miłosierdzia Bożego. Siostra Emanuela Gemza ZMBM w swojej konferencji zwróciła uwagę na Obraz Jezusa Miłosiernego, przez który Bóg bardzo obrazowo, wizualnie pokazał siebie – Miłosierdzie. Do rozważania tej wielkiej miłosiernej miłości Boga wyrażonej w akcie Wcielenia gorąco zachęcił ks. Krzysztof Wons SDS, analizując fragmenty z 2 rozdziału Ewangelii Łukasza. 

Czas adoracji i wspólnej Eucharystii, której przewodniczył bp Martin Jgwe Uzoukwu z Nigerii był okazją do jeszcze większego zamyślenia nad  misterium kenozy (uniżenia) Boga, który dla nas stał się Człowiekiem i urodził się nie w pałacu, nie w bogatej rodzinie, ale w ubogim, betlejemskim żłobie. A wszystko po to, aby móc człowieka podnieść, wyrwać z tej stajni, jakim jest ludzki grzech. 

Takie doświadczenie Boga, który przychodzi ze swoją miłością prowadzi do świadectwa, dlatego dzisiejszy wieczór był także czasem dzielenia się osobistym doświadczeniem Bożego Miłosierdzia podczas spotkań w grupach językowych.