DABM – Informacja o administratorze

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest
Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”
ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków,
kontakt: tel. 12 269 48 55, 509 655 184,
faustinum@faustyna.pl.

Inspektor Ochrony danych Osobowych: s. Symplicja Elżbieta Potyrała. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu organizacji Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami i dochodzenie praw.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Dni Apostołów aż do pełnego zakończenia czynności z nimi związanymi oraz przez okres występowania interesu Administratora jakim jest ochrona przed roszczeniami i dochodzenie praw.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody niewpływające na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych automatycznie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Dniach Apostołów. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością uczestnictwa w wydarzeniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.