DABM 2019 – formularz zgłoszeniowy

 • Międzynarodowe DNI APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
  rozpoczynają się 30 września 2019 r. o godz. 12.30 obiadem,
  a kończą 5 października wieczornym czuwaniem (które potrwa do godz. 22:45)
  w Bazylice Bożego Miłosierdzia.
 • Rejestracja uczestników odbywać się będzie 30 września
  w holu dolnej części bazyliki w godzinach  od 10.00-12.00.
 • Osoby, które nie będą w stanie dotrzeć na czas rozpoczęcia spotkania,
  prosimy o wcześniejsze poinformowanie sekretariatu.
 • Zgłoszenia na Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia przyjmujemy
  na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego
  na naszej stronie faustinum.pl lub w sekretariacie „Faustinum” w Krakowie
  przy ul. Siostry Faustyny 3, w dniach od poniedziałku do soboty,
  w godz. od 9.00 do 12.30 i od 13.30 do 15.00
  nr tel.: 12 269 48 55; 509 655 184.
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 30 maja 2019 r.
 • Istnieje możliwość uczestnictwa z zakwaterowaniem (1000 zł)
  lub jako osoba dochodząca (460 zł).
 • Każdy uczestnik proszony jest o uiszczenie zaliczki
  w wysokości 100 zł w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia
  na nr konta 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000
  z dopiskiem „DNI APOSTOŁÓW-wpisowe”.
 • Nieuiszczenie wpisowego w terminie będzie oznaczało wycofanie się z udziału
  oraz przyjęcie na to miejsce innej osoby.
 • Zaliczka nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału. 
 • Pozostałą kwotę należy przesłać na w/w konto do 30.06.2019 r.
  z dopiskiem: „DNI APOSTOŁÓW”.
 • Istnieje możliwość uczestnictwa jako osoba dochodząca z pakietem wyżywienia
  (w tym 6 obiadów i 6 kolacji). Należność można wpłacić na w/w konto bankowe
  z dopiskiem „DNI APOSTOŁÓW” lub osobiście w sekretariacie „Faustinum“.

 

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Po otrzymaniu zgłoszenia, zostanie wysłane potwierdzenie o przyjęciu na Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia (według kolejności zgłoszeń).

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”.
Kontakt do IOD: iod@faustinum.pl
Podane dane będą wykorzystane w celu organizacji Dni Apostołów.
Więcej  informacji na stronie: info o przetwarzaniu danych osobowych