DABM 2018 – program

1 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK 

14:00 – Rozpoczęcie Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia
aaaaa– Słowo Rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. Prał. Franciszka Ślusarczyka
15:00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
15:20 – Eucharystia
aaaaaa przewodniczy ks. bp Jan Zając, honorowy kustosz Sanktuarium
16:45 – „Na początku było Miłosierdzie”
aaaaaaaks. Krzysztof Wons SDS
18:00 – Kolacja
20:00 – 21:00 – „Stworzeni przez Miłosierdzie” – adoracja uwielbienia

2 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 

  9:00 – „Wiara w Miłosierdzie w godzinie próby”
aaaaaa
ks. Krzysztof Wons SDS
aaaaa– Czas na osobistą modlitwę
11:00 – „Miłosierdzie powołało mnie”
aaaaaa
ks. Krzysztof Wons SDS
12:15 – Eucharystia – przewodniczy ks. Krzysztof Wons SDS
13:30 – Obiad – Czas na osobistą modlitwę
15:00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
15:30 – „Choćby się ziemia usunęła spod stóp moich, nie przestanę Mu ufać”
(Dz. 1192)
aaaaaa s. Miriam Janiec ZMBM
16:30 – Spotkanie w grupach
18:00 – Kolacja
19:00 – Nabożeństwo różańcowe z aktem zawierzenia Stowarzyszenia
aaaaa „Faustinum” Matce Bożej
20:00 – Pogodny Wieczór

3 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA 

 9:00 – „Miłosierdzie porzucone i odnalezione”
aaaaaa
ks. Krzysztof Wons SDS
aaaaa– Czas na osobistą modlitwę
11:00 – „Miłosierdzie w godzinie zdrady”
aaaaaa
aks. Krzysztof Wons SDS
12:15 – Eucharystia – przewodniczy ks. Krzysztof Wons SDS
13:30 – Obiad
aaaaa– Czas na osobistą modlitwę
15:00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
15:30 – „Spotkała się Miłość i grzech”
(Dz. 408)
aaaaaaas. M. Emanuela Gemza ZMBM
16:30 – Spotkanie w grupach
18:00 – Kolacja
20:00 – 21:00 – „Uratowani przez Miłość” – adoracja uwielbienia

4 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 

  9:00 – „Miłosierdzie na krzyżu”
aaaaaa ks. Krzysztof Wons SDS
aaaaa– Czas na osobistą modlitwę
11:00 – „Lectio divina – lectio Misericordæ w codzienności”
aaaaaaaks. Krzysztof Wons SDS
12:15 – Eucharystia – przewodniczy ks. Krzysztof Wons SDS
13:30 – Obiad
aaaaa– Czas na osobistą modlitwę
15:00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
15:30 – „Dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża”
(Dz. 1485)
aaaaaaas. M. Diana Kuczek ZMBM
16:30 – 17:30 – Adoracja w ciszy
aaaaaa kaplica św. Siostry Faustyny w dolnej części Bazyliki
18:00 – Kolacja
19:00 – Koncert uwielbienia Miłosierdzia Bożego zespołu „Tylko Ty”
aaaaaa pod kierownictwem Huberta Kowalskiego

5 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK 

  9:00 – Spotkanie ze świadkami Miłosierdzia Bożego
aaaaa– Słowo Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
aaaaaa m. Petry Kowalczyk ZMBM
aaaaa– Podsumowanie Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia
12:00 – Eucharystia – przewodniczy ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski,
aaaaaa metropolita krakowski
13:30 – Obiad
15:00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
15:20 – 18:00 – Nawiedzenie celi św. Siostry Faustyny
18:00 – Kolacja
19:00 „Jestem z tobą” – spektakl w reż. Adama Woronowicza oparty
aaaaaaana „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny
21:00 – 22:45 – „Tajemnica serca, które uwierzyło w Miłosierdzie Boże”,
aaaaaaaczuwanie przy grobie św. Siostry Faustyny