DABM 2018 – płyta CD

„Każdy z nas tęskni za miłością. Często szukamy jej w stworzeniach lub w dobrach, które przemijają. W konsekwencji niejednokrotnie przekonaliśmy się, że nic nie może wypełnić tęsknoty naszego serca, tylko Bóg. Jego miłość bowiem jest wierna, wieczna i niezmienna. Sam zapewnia nas: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość (Jr 31, 3). On kocha nas niezmiennie i zachowuje dla nas miłosierdzie, nawet wówczas, gdy my okazujemy się niewierni. Jezus powiedział niegdyś do św. Siostry Faustyny: Nim stworzyłem świat, kochałem cię miłością, jakiej serce twoje dziś doświadcza, i przez wieki całe miłość moja się nigdy nie zmieni (Dz. 1754), a dzisiaj te słowa kieruje do każdego z nas.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową pły­tą formacyjną p.t. “Pokochałem cię wieczną miłością”. Zawiera ona nagrania z Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia, które odbyły się w dnia­ch od 1 do 5 października 2018 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Płyta dostępna jest w sekretariacie „Faustinum”.