Czwarty dzień z Duchem Świętym

W ciągu dnia rozważę następujący fragment z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny:

…największą cierpliwość powinna mieć dusza sama z sobą (Dz. 115).

Duchu Święty, przyjdź w darze cierpliwości, abym nie ulegał zniechęceniu w pracy nad sobą.