Ciało też dla Nieba

Jak wielką wartość ma ludzkie ciało, dobitnie pokazuje tajemnica Wniebowzięcia Maryi. Matka Boga była tak czystą w myślach, słowach, czynach i przez to stała się tak piękną Kobietą, że Bóg nie dopuścił, aby Jej ciało uległo rozkładowi. 

Tajemnica wzięcia Maryi do Nieba z duszą i ciałem uczy nas, że nie tylko to, co nieśmiertelne, ale nawet to co tylko materialne, powołane jest do chwały Bożej. Starajmy się więc żyć tajemnicą Wniebowzięcia Maryi każdego dnia. Jak to uczynić? Najlepiej codziennie powierzać się Bogu przez wstawiennictwo Maryi, tak jak to czyniła nasza Wychowawczyni życia duchowego święta Siostra Faustyna: Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją, i to, co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj swym płaszczem dziewiczym moją duszę i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała, i broń mnie swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi… (Dz. 79). Następnie warto zadbać o naszą świętość, o to, aby całe nasze ciało było miłosierne, Bogu przyjemne, aby nasze oczy, słuch, ręce, nogi były miłosierne. Skoro ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego (1 Kor 6, 19), jak zaznaczył św. Paweł Apostoł, dlatego ciałem uwielbiajmy Boga, unikając grzechu i troszcząc się o pełnienie uczynków miłosierdzia.