Chrzest Pański 2019

Miłość Moja zawładnęła duszą twoją… (Dz.229)

Chrzest Pański zamyka okres świętowania Bożego Narodzenia. Na koniec tego pięknego czasu objawienia bliskości Boga pozostajemy ze słowami: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie (Łk 3, 22).  Te same słowa Bóg wypowiedział nad każdym z nas w chwili naszego chrztu świętego – i nigdy nie przestał ich powtarzać. Siostra Faustyna zanotowała słowa Jezusa: Nie zniosłabyś ogromu miłości Mojej, jaką mam ku tobie, gdybym ci tu na ziemi odsłonił w całej pełni; często uchylam rąbka zasłony dla ciebie, ale wiedz, że to jest tylko wyjątkową łaską Moją. Miłość i miłosierdzie Moje nie zna granic (Dz. 718). Przekonywał ją nieustannie, że Jego miłość nikogo nie zawodzi (por. Dz. 29) i pragnie, by głębiej ją poznała (por. Dz. 186). Dzisiejsze święto niech będzie dla nas zaproszeniem, by ponownie usłyszeć wyznanie miłości Boga Ojca, przyjąć tą prawdę do serca i pozwolić jej przeniknąć całe nasze życie. Mamy to uczynić, bo nasz Bóg pragnie, byśmy mieli życie i to mieli je w obfitości (por. J 10, 10). Jak bowiem mówił do Siostry Faustyny:  Miłość Moja zawładnęła duszą twoją i chcę, abyś się w niej utwierdziła (Dz. 229).