Ceremonie zakonne

W okresie wakacyjnym w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywają się liczne ceremonie zakonne: przyjęcie nowych sióstr do nowicjatu, pierwsze i wieczyste śluby zakonne. 

Polecamy nasze Siostry Waszej serdecznej modlitwie. Prośmy dla nich o łaskę pięknej miłości, gorliwości i wierności na drodze życia zakonnego. W sposób szczególny powierzamy Wam s. Marię Faustię Szabovą, która przez wiele posługiwała w Stowarzyszeniu „Faustinum”, a 21 lipca podczas Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Koszycach złoży swoją wieczystą profesję.