Ceremonie “Faustinum” na Słowacji

W dniu 4 czerwca o godzinie jedenastej w Kościele pod wezwaniem św. Franciszka w miejscowości Detva na Słowacji odbyły się ceremonie “Faustinum”. Podczas uroczystości pięciu wolontariuszy zostało włączonych w poczet członków Stowarzyszenia, a siedemnaście osób odnowiło swoje przyrzeczenia oddania się na służbę Bożemu miłosierdziu. Ceremoniom przewodniczył ks. Artur Ciepielski. Duchowym przygotowaniem do tego wydarzenia był dzień skupienia poprowadzony przez o. Romana Haška i s. Faustię Szabóovą ze Zgromadzenia Sióstr Matki  Bożej Miłosierdzia.

Otoczmy naszą modlitwą słowackich członków Faustinum, aby coraz bardziej żyli tajemnicą Bożego miłosierdzia i nieśli ją współczesnemu światu. Niech te wydarzenia staną się i dla nas okazją do refleksji i odnowienia gorliwości w szerzeniu orędzia o Bożym miłosierdziu.