Ceremonie “Faustinum” – 5 października 2016

Wczoraj, w liturgiczne wspomnienie św. Siostry Faustyny, pod­czas Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbyły się cere­mo­nie przyjęcia nowych człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”. Przewodniczył im ks. Robert Woźniak.

Otoczmy naszą modli­twą nowych człon­ków “Fau­sti­num”, by przez świa­dec­two swego życia, czyny, słowa i modli­twę sta­wali się coraz gor­liw­szymi apo­sto­łami Jezusa miło­sier­nego.

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz zobaczenia galerii zdjęć.