Życzenia Bożonarodzeniowe 2018

Nie wiem, o Panie, o któ­rej przyj­dziesz godzi­nie, A więc czu­wam nie­ustan­nie i nad­słu­chu­ję, Jako oblu­bie­ni­ca Two­ja wybra­na, Bo wiem, że lubisz przy­cho­dzić nie­po­strze­że­nie, Lecz ser­ce czy­ste z dale­ka Cię, Panie, wyczu­je. /Z