Kongres Miłosierdzia Bożego w Malezji

W dniach 26-28 września b.r. odbywa się Międzynarodowy Kongres Bożego Miłosierdzia w Malezji. W Kongresie uczestniczy ponad 1300 osób, w tym nuncjusz apostolski, arcybiskupi, kapłani, siostry zakonne i świeccy. Ok.700 osób to Filipińczycy. Konferencje głęboko teologiczne, odwołujące się do tajemnicy Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny głoszą biskupi i kapłani –…

Ceremonie w Koszycach

2 czerwca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Koszycach na Słowacji odbyły się ceremonie „Faustinum”, w trakcie których 7 osób zostało włączonych w poczet członków Stowarzyszenia, a jedna złożyła swoje wieczyste przyrzeczenia oddania się i służby Bożemu Miłosierdziu. W uroczystościach uczestniczyły: s. M. Gracjana Szewc – Wikaria generalna Zgromadzenia…

„Piękno i bogactwo chrześcijańskiego miłosierdzia”

  W dniach od 9 do 11 czerwca w Koszycach na Słowacji odbył się II Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia pod patronatem ks. abp Berdnarda Bobera, metropolity koszyckiego. Tematem kongresu było: „Piękno i bogactwo chrześcijańskiego miłosierdzia”. Kongres ten zorganizowało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a poprowadzili go: s. M. Clareta Fečová i ks. Peter…