Boże Narodzenie 2020!

Drodzy Apostołowie Bożego Miłosierdzia!

„Staje się niepojęty cud miłosierdzia Twego, o Panie: Słowo staje się Ciałem, Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże – Miłosierdzie Wcielone” (Dzienniczek, 1745) – Tak modliła się Św. Faustyna zachwycona tajemnicą miłosierdzia Boga, który wcielił się w naszą ludzką historię. Bóg – Jednorodzony Syn Ojca zamieszkał z nami! Ten, który jest Miłosierdziem przyszedł na ziemię, by nam je objawić!

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. To czas, w którym miłosierny Bóg przychodzi do nas i mówi nam o swoim pragnieniu, by zamieszkać w naszych rodzinach, wspólnotach i w każdym z nas. Czy także dziś może powtórzyć się tajemnica wcielenia? Tak, z pewnością. Kiedy bowiem pozwolimy, by Jezus – Wcielone Miłosierdzie zadomowił się w naszych sercach. Kiedy pozwolimy, by Jego miłosierdzie przeniknęło nas, oczyściło i uzdrowiło. Kiedy Boże miłosierdzie wypełni nas po brzegi tak, że będzie mogło przechodzić przez nasze oczy, uszy, ręce, nogi i serce do naszych najbliższych. Wtedy stanie się ten „niepojęty cud” miłosierdzia Bożego: Bóg wcieli się w naszą codzienność, a Jego miłosierdzie objawi się w naszych relacjach i czynach!

Z całego serca życzymy doświadczania takich cudów miłosierdzia w czasie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenie i w każdym dniu nowego 2021 roku. Oby każdy z nas mógł powiedzieć o sobie, o swojej rodzinie, wspólnocie: MIŁOSIERDZIE STAŁO SIĘ CIAŁEM I ZAMIESZKAŁO POŚRÓD NAS.

O to modlimy się u Źródła Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Radosnych i pełnych Bożej łaski i miłosierdzia Świąt!

 

s. Miriam Janiec ZMBM
przewodnicząca Stowarzyszenia „Faustinum”
wraz z Siostrami z „Faustinum”

Boże Narodzenie 2020